Göteborg Energi

Göteborg Energi Din El AB

Post- och besöksadress:
Johan Willins gata 3
Box 53
401 20 Göteborg

Telefon: 031-62 62 62

Organisationsnummer: 556572-4696

Med Göteborg Energi får du helt förnybar el till bra priser – och möjlighet till rabatter.

Göteborg Energis elavtal

Bolaget har tre olika elavtal: fast, rörligt och mixat elavtal, som är en blandning av fast och rörligt elpris. Oavsett vilket av de tre elavtalen du väljer får du 100 procent förnybar el.

Om du blir ny kund kan du få upp till 750 kronor i nykundsrabatt. Du som tecknar ett tre-eller femårigt fastprisavtal hos Göteborg Energi kan få ett årskort till Liseberg på köpet.

Miljövänliga tillval

För dig som tänker lite extra på miljön erbjuder Göteborg Energi olika tillval, där du bland annat kan få el från vindkraft eller solkraft och el som är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval-stämpel.

Student- och seniorabatt

Om du studerar eller är under 25 år, har pensionerat dig eller är senior kan du få rabatt på elavtal hos Göteborg Energi. Studenter kan exempelvis få ett ettårigt avtal med lägre elpris och lägre månadsavgift. Under våren och sommaren kan du även få ett Lisebergskort utan extra kostnad.

Ett hållbart samhälle

Göteborg Energi har som mål att göra det enkelt för alla att leva klimatsmart. Energin som produceras är förnybar och elnätet är miljöcertifierat.

Som Västsveriges ledande energiföretag erbjuder Göteborg Energi elhandel och elnät, fjärrvärme, gas, kyla, energitjänster och bredband. Som göteborgarnas eget energibolag jobbar de för ett hållbart Göteborg genom bland annat en smartare kollektivtrafik, fler hållbara bostäder och en sundare livsstil.

Göteborg Energi ägs av Göteborgs Stad, och elbolagets historia sträcker sig mer än 150 år tillbaka i tiden. Bolaget gick fram till 1990 under namnet Elverken. Idag har bolaget fler än 1 000 anställda. I Göteborg Energi-koncernen ingår sju dotterbolag.