Anova Energi var ett elbolag som satsade på grön, miljövänlig el.

Anova Energi bildades 2012 och var sedan 2014 en del av teleoperatören och internetleverantören AllTele.

Efter att ha bytt inriktning går bolaget numera under namnet Bright, som idag är en digital uppstickare på elmarknaden. Bright fortsätter att leverera grön och förnybar el.