Bright är en uppstickare i energibranschen som digitaliserar och visualiserar privatpersoners och företags elförbrukning, så att de på så sätt kan minska såväl elkostnad som miljöpåverkan.

Bright agerade i ett flertal år som elbolag, men erbjuder idag inga elavtal till sina kunder. Deras verksamhet grundas nu uteslutande på att utveckla digitala tjänster, och flera elbolag såsom GodEl, Bixia och Boo Energi använder idag Brights app och digitala tjänster för att underlätta för sina kunder.