Österlens Kraft är ett litet, lokalt och kundnära elbolag som levererar el inte bara i Simrishamn med omnejd, utan till hela Sverige.

Företaget bildades som en ekonomisk förening 1922, slogs samman med Simrishamns Energi 1998 och antog namnet Österlens Kraft året därpå. Idag har elbolaget omkring 20 anställda.

Elavtal hos Österlens Kraft

Österlens Kraft erbjuder elavtal med fast eller rörligt elpris.

När du tecknar elavtal kan du välja att få förnybar el och el som är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval-stämpel. Det är en av världens strängaste miljöstämplar, och den kräver bland annat att elen ska vara förnybar och produceras så att miljön inte tar skada.

Elens ursprung

Österlens Kraft köper in all sin el och har alltså ingen egen produktion. 2021 bestod bolagets sålda el av omkring 13 % förnybar energi, 32% kärnkraft och 55 % energi från fossila källor.

Kunder som producerar egen el via solpaneler kan också välja att sälja sin överskottsel till Österlens Kraft.