Hos Årsunda Kraft får du 100 procent förnybar el utan extra kostnad.

Årsunda Kraft är ett litet elbolag beläget ett par mil från Gävle. Bolaget bildades 1918 och bedriver idag elhandel genom dotterbolaget Årsunda Eldistribution AB, som ägs av Årsunda Kraft- och Belysningsförening.

Årsunda Krafts elavtal

Med Årsunda Kraft kan du teckna rörligt elavtal utan uppsägningstid eller bindningstid. Elpriset baseras på ditt elområde. En fast årsavgift på 375 kronor inklusive moms tillkommer.

Den el som Årsunda Kraft säljer är helt förnybar och köps in från Jämtkraft. Du kan också välja el som är märkt med Naturskyddföreningens Bra Miljöval-märkning. Du får då miljövänlig och förnybar el som lever upp till några av världens strängaste miljökrav.

Mikroproducentavtal

Du som producerar egen el med exempelvis solceller eller småskaligt vindkraftverk kan sälja din överskottsel till Årsunda Kraft. Du kan på så sätt minska dina elkostnader och få en bonusintäkt.