Nätavgiften tas ut av elnätsägarna

Nätavgift är precis det som antyds i begreppet – den avgift som kunderna får betala till det företag som håller i själva elledningarna till och från en fastighet. Avgiften tas ut för att underhålla och säkra elleveransen. Du kan inte få en billigare avgift genom att byta elnätsägare eftersom ett elnät bara kan ha en ägare. Det du kan göra är att byta elleverantör.

Fast och rörlig del

Den avgift som betalas för elnätet består både av en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften beräknas per år, men delas upp på varje faktura. Hur stor denna del är beror på vilket bolag det är som äger ledningarna, samt vilken typ av huvudsäkring som finns till en fastighet. Ju högre huvudsäkring, desto högre blir årskostnaden för nätet. Den rörliga delen är istället en del som beror på hur mycket el som förbrukas i fastigheten. För varje kilowattimme läggs en liten summa på. Generellt sett gäller att landsbygden, som behöver långa leveranser för sin el, får betala en högre avgift än vad stadsbor behöver göra. För ett antal år sedan kom dock ett riksdagsbeslut på att detta ska jämnas ut, men arbetet med det pågår fortfarande.

Vem äger ledningarna?

Som fastighetsägare går det inte att själv bestämma vem det är som tar ut nätavgiften. Det är ingen konkurrensutsatt marknad utan det finns bara en nätägare inom varje område. Ofta är det något av de större bolagen som har kontroll över ledningarna. Vattenfall, Eon, Fortum och Svenska Kraftnät står för en stor andel av ägarskapet och det är ofta de som står för de regionala elnäten. Men det finns också en mängd mindre nätägare runt om i landet som äger de lokala elnäten. Stamnäten ägs i allmänhet av Svenska Kraftnät. Det är de nationella ledningarna.

Avgiftens nivå

I princip väljer varje bolag själv vilken prisnivå de ska ha på nätavgifterna. Det gör att prisbilden ser olika ut i olika områden. Däremot får de inte sätta vilka priser som helst. För att reglera såväl pris som kvalitet ska Energimarknadsinspektionen övervaka nätföretagen och deras verksamhet. Bland annat ska de övervaka prissättningen, leveranskvaliteten och att nätbolagen verkligen läser av de elmätare som kunderna har enligt rådande bestämmelser. Dessutom har Energimarknadsinspektionen i uppgift att säkerställa att nätbolagen också sköter kundernas byten av elleverantörer på ett bra sätt. Det hindrar inte bolagen från att sätta väldigt olika priser.

Räkna ut nätavgiften

Det går ganska enkelt att, via bolagens egna hemsidor, räkna ut vilken nätavgift som tas ut för en viss fastighet med en viss huvudsäkring. Där kan du också se hur mycket pengar du sparar på att säkra ner. Det kan bli stor skillnad i årskostnad mellan olika typer av huvudsäkringar så det kan löna sig att titta över detta. Det kostar dock en slant att byta ut huvudsäkringen, då det krävs en ackrediterad installatör. Kontakta gärna nätbolaget så kan de hjälpa dig rätt.

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer