Vimmerby Energi & Miljö är ett lokalt elbolag med cirka 6000 kunder. Som kund får du alltid 100 procent förnybar el.

Bolaget är kommunägt och verksamt främst i Vimmerby och Hultsfreds kommuner. Vimmerby Energi & Miljö är certifierat enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001, vilket innebär att bolaget agerar med miljön i fokus.

Elavtal från Vimmerby Energi & Miljö

Vill du teckna elavtal hos Vimmerby Energi & Miljö? Då kan du välja mellan fast elavtal, rörligt elavtal och avtalet Vårflodsel. Med Vårflodsel får du vattenkraftsel som bolaget köper in vid 60 inköpstillfällen under mars, april och maj. Medelpriset av de inköpen och bolagets påslag blir ditt elpris, som gäller från 1 juli till 30 juni året därpå.

Oavsett vilket elavtal du bestämmer dig för får du alltid 100 procent förnybar el från vattenkraft, solkraft, kraftvärme och biomassa. Vattenkraftselen är miljödeklarerad och kommer från Lule älv i Norrland. El från biomassa och kraftvärme producerar Vimmerby Energi & Miljö i sitt eget kraftvärmeverk Tallholmen.