Viggafors Kraft är ett litet elbolag med säte i Värmland.

Bolaget distribuerar el främst till hushåll i Östmark och Torsby. Viggafors Kraft är dotterbolag till Viggafors Elektriska Andelsförening Upa, och har i uppgift att bedriva elhandel.

Viggafors Kraft samarbetar med elbolaget Näckåns Energi, som har kontor i värmländska Sysslebäck och Torsby.