Viggafors Kraft

Viggafors Kraft AB

Post- och besöksadress:
Åfallberg 2
685 97 Östmark

Telefon: 0560-203 66

Organisationsnummer: 556527-0914

Viggafors Kraft är ett litet elbolag med säte i Värmland.

Bolaget distribuerar el främst till hushåll i Östmark och Torsby. Viggafors Kraft är dotterbolag till Viggafors Elektriska Andelsförening Upa, och har i uppgift att bedriva elhandel.

Viggafors Kraft samarbetar med elbolaget Näckåns Energi, som är beläget i värmländska Sysslebäck och Torsby.