Utellus var ett mindre elbolag med stort fokus på miljö, hållbarhet och förnybar el. I hösten 2021 avvecklade Utellus sin verksamhet.

Bolaget bildades 2006 och ingick i OX2-koncernen. Fram till 2017 gick Utellus under namnet OX2 Vindel.

Elbolaget sålde 100 procent förnybar el från vind och erbjöd möjlighet att investera som delägare i Sveriges största vindkraftskooperativ.