Umeå Energi är ett elbolag som producerar och säljer 100 procent lokalt producerad förnybar el från sol, vind, vatten och skog.

Umeå Energi arbetar ständigt med att minska sin resursförbrukning och miljöpåverkan. Bolaget är certifierat enligt miljöcertifieringen ISO 14001. Totalt har Umeå Energi tio vindkraftverk, ett kraftvärmeverk, två vattenkraftverk och en vattenkraftstation.

Vilka elavtal?

Hos Umeå Energi kan du teckna rörligt elavtal med eller utan timmätning eller fast elavtal.

Även företagskunder kan teckna fastprisavtal eller rörligt pris baserat på månads- eller timpriser.

Seniorrabatt

Medlemmar i Pensionärernas Riksorganisation (PRO) erbjuds rabatterat elavtal på både rörliga och fasta priser.