Elbolaget Trollhättan Energi producerar och säljer 100 procent förnybar el. Bolaget ägs av Trollhättans stad och har cirka 10 000 elhandelskunder.

Klimatsmarta elavtal

Genom att teckna elavtal med Trollhättan Energi får du helt förnybar el från vind-, bio- och vattenkraft utan extra kostnad. Elen produceras bland annat på bolagets kraftvärmeverk i Lextorp.

Sälj egenproducerad el

Du som är mikroproducent och producerar egen el genom exempelvis solceller kan sälja din överskottsel till Trollhättan Energi. Du får då skriva på ett mikroproduktionsavtal, och när du producerar mer el än du använder köper Trollhättan Energi den el som blir över.

Schysst elhandel

Trollhättan Energi uppfyller 18 särskilda kundlöften framtagna av Energiföretagen Sverige. Därmed har bolaget även blivit certifierat Schysst elhandel. Certifieringen innebär bland annat att du som kund kan känna dig trygg genom tydlig och korrekt information och en enkel ångerrätt.