Töre Energi är ett lokalt elbolag i Kalix kommun. Bolaget erbjuder god service och närhet till sina omkring 1000 lokala kunder.

Töre Energis elavtal och tjänster

Töre Energi erbjuder fasta elavtal och rörliga elavtal. Drygt hälften av den el som bolaget säljer kommer från förnybara energikällor som vind-, vatten-, sol- och biokraft. Kärnkraft står för den resterande delen.

För att kunna erbjuda en säker eldistribution lägger Töre Energi stor vikt vid att underhålla och förnya elnätet.

Som kund kan du även få rådgivning från bolagets kunniga personal och betala din faktura på plats om du så vill.

Om Töre Energi

Töre Energi har levererat el till Törebor i över 100 år. När elmarknaden avreglerades 1995 bytte bolaget namn från Töre Belysningsförening till Töre Energi ekonomisk förening.