Svensk NaturEnergi var ett elbolag som satsade på 100 procent förnybar el från vindkraft. Sedan januari 2021 är de upplösta genom fusion med Jämtkraft.

Svensk NaturEnergi var tidigare dotterbolag inom Wallenstam AB. I slutet av mars 2019 tog elbolaget Jämtkraft över elförsäljningen och ägde samtliga aktier i Svensk NaturEnergi AB.