Svensk NaturEnergi

Svensk NaturEnergi AB

Organisationsnummer:
556618-8552

Svensk NaturEnergi var ett elbolag som satsade på 100 procent förnybar el från vindkraft. Idag är de upplösta genom fusion med Jämtkraft.

Svensk NaturEnergi var tidigare dotterbolag inom Wallenstam AB. I slutet av mars 2019 tog Jämtkraft över elförsäljningen och ägde samtliga aktier i Svensk NaturEnergi AB. I januari 2021 upplöstes Svensk NaturEnergi AB genom fusion med Jämtkraft.