Svekraft (Svensk Kraftförvaltning)

Svensk Kraftförvaltning AB

Organisationsnummer: 556774-5707

Svekraft var ett svenskt elbolag som erbjöd fastprisavtal och rörligt elavtal.

Varumärket Svekraft ingick i European Energy Group-koncernen (EEG) och har 2018 – tillsammans med det norska elbolaget Olso Kraft och det finska elbolaget Finkraft – införlivats i GNP Energy, som är en del av EEG än idag.