Storuman Energi är ett elbolag med säte i Västerbotten, men med elförsäljning till kunder i hela Sverige.

Storuman Energi bildades 1999 och är en relativt liten elleverantör på elmarknaden. Bolaget producerar ingen el utan köper el direkt från den nordiska elbörsen Nordpool, för att sedan leverera den till sina kunder.

Elavtal utan årsavgift

Som kund kan du välja mellan fastprisavtal, rörligt spotavtal eller avtal med mixat elpris.

Storuman Energis mixavtal finns i tre varianter: Dagens Elmix, Trygg Elmix och Offensiv Elmix. Dagens Elmix ger dig ett balanserat elpris som är rörligt under den del av året då priset är lågt, och fast under resten av året. Trygg Elmix fungerar som ett vintersäkrat elpris, där elpriset är fast under årets kallaste månader. Med Offensiv Elmix kan du själv välja när du vill ha fast pris. Då kan du till exempel redan under sommaren låsa vinterpriset på en låg nivå.

Andra tillval är Miljövänlig vattenkraft, som ger dig 100 procent vattenkraftsproducerad och miljövänlig el.

Hos Storuman Energi betalar du inga årsavgifter, månadsavgifter och andra fasta kostnader.

Lokal förankring

Storuman Energi ägs av HelgelandsKraft AS i Norge, men är tillsammans med deras kundservice belägen i Lappland. Utan sitt kundförtroende vore det inte möjligt att skapa arbeten i glesbygden på det sätt som bolaget gör idag, menar Storuman Energi. Idag arbetar över 20 personer på företaget.