Stockholms elbolag är en oberoende elleverantör som erbjuder sina kunder både elhandels- och elnätskostnaderna på en och samma faktura.

Stockholms Elbolag är ett elbolag som satsar att ha marknadens bästa kundservice och att erbjuda sina kunder alternativet att samfakturera. Bolaget har kontor i Stockholm och Skåne, och levererar el till både privatkunder och företag över hela landet.

Fasta och rörliga elpriser

Som kund kan du teckna elavtal med både fast och rörligt elpris. Avtalslängden för bolagets fastprisavtal väljer du själv – Stockholms elbolag erbjuder bindningstider från 3 månader upp till 10 år. Det rörliga avtalet är baserat på timpris och är utan bindningstid.

Du har även möjlighet att välja elens ursprung – antingen NordenMix eller 100 procent fossilfri el. NordenMix utgörs av cirka 48 procent kärnkraft, 47 procent fossila bränslen och resterande andel förnybara energikällor.

Allt på en faktura

Stockholms Elbolag är Sveriges första elbolag att erbjuda faktura för elnät och elhandel på en och samma faktura. Det har efterfrågats av många svenskar utan att tidigare ha blivit verklighet.