Skyllbergs Energi är ett elbolag med omkring 1 400 kunder. Företaget är dotterbolag till Skyllbergs Bruk, som driver det kraftnät företaget började bygga för närmare 100 år sedan.

El till industrin och landsbygden

En del av den elkraft som Skyllbergskraft säljer är producerad i de fyra egna vattenkraftverken i Skogaholm och Skyllberg.

Idag omfattar Skyllbergskrafts elnät ett område mellan Kårberg i väster och Närkesberg i öster, respektive Skogaholm i norr och Mariedamm i söder.

Skyllbergs unika miljö

Skyllberg, beläget i Askersunds kommun med cirka 150 invånare, är en särskild bruksmiljö. Tillsammans med Riksantikvarieämbetet har Skyllbergs Bruk renoverat flera äldre kulturbyggnader, som idag står i gott skick.

Skyllbergs Energi bildades i september 2023 efter att det föregående elhandelsbolaget Skyllbergskraft, bildat 1996, begärdes i konkurs två månader tidigare följt av en konflikt med Vattenfall.