Skurups Elverk är ett kommunägt elbolag som ansvarar för elnätet i Skurups tätort. De erbjuder också elhandel och bredband till privatpersoner och företag.

Skurups Elverk grundades redan 1907 och har i dagsläget omkring 7 anställda. År 2020 startade föreningen egen elhandel med dotterbolaget Skurups Energihandel AB.

Elavtal från Skurups Elverk

När du tecknar elavtal med Skurups Elverk kan du välja mellan fast pris för en bestämd avtalsperiod eller elavtal med rörligt pris. Det rörliga priset baseras på elbörsen Nord Pools priser.

Välj mellan 100 % fossilfri el som producerats med kärnkraft eller 100 % förnybar el som producerats med sol, vind, vatten och biobränsle. Skurups Elverk köper in ursprungsgarantier som motsvarar kundernas elförbrukning.

Miljömärkt el

Skurups Elverk erbjuder även alternativet Bra Miljöval som tillval till din förnybara el. Det innebär att elen uppfyller extra hårda miljökrav, till exempel genom produktion som tar hänsyn till omgivande natur och biologisk mångfald.