Sandhult-Sandareds Elektriska (SSEL) är en ekonomisk förening. Kärnverksamheten består av elnätsdrift, men föreningen driver även elhandel.

SSEL, som bildades redan 1918, ägs tillsammans med kunderna vilket ger föreningen en lokal förankring runtom i Borås. De har omkring 6 anställda. År 2021 bildades det egna elhandelsbolaget Sandhult-Sandareds Elhandel.

Elavtal från SSEL

Med SSEL kan du teckna elavtal med rörligt pris eller med fast pris under en bestämd avtalsperiod. Elen som säljs är 100 % fossilfri och producerad med energikällor som vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. I ditt avtal kan du även välja 100 % förnybar el som producerats i nordiska vattenkraftverk.

Solcellspaket hos SSEL

Sandhult-Sandareds Elektriska erbjuder installation av solceller i samarbete med lokala leverantörer. Solcellsanläggningen anpassas efter dina förutsättningar och behov.