Olseröds Energi är ett lokalt elbolag i östra Skåne. De levererar majoriteten av sin el till fritidshus.

Elbolaget har ungefär 1780 kunder, varav över 60 procent av dessa är fritidshusägare från hela Sverige eller utlandet. Olseröds Energi är dotterbolag till Olseröds Elektriska Distributionsförening Upa (OEDF), som bildades 1924 och är en ekonomisk förening med runt 1550 medlemmar.

Olseröd Energis elavtal

Hos Olseröds Energi kan du teckna elavtal med fast eller rörligt elpris. Bolaget har inga anvisningsavtal. Omkring 12 procent av elens ursprung kommer från förnybara källor, medan cirka 55 procent av bolagets el kommer från fossila källor och 32 procent från kärnkraft.