Nossebro Energi är ett lokalt elbolag i Västergötland. Som kund får du alltid 100 % el producerad med vattenkraft.

Nossebro Energis elavtal

Du kan som kund hos Nossebro Energi teckna fast elavtal, rörligt elavtal och avtal med vintersäkrat elpris. Ett vintersäkrat elavtal ger dig ett fast elpris under vintermånaderna, då priserna kan skena iväg, och ett rörligt elpris under resten av året.

Oavsett vilket avtal du väljer får du el från 100 % vattenkraft utan extra kostnad. Elen är miljövarudeklarerad och Nossebro Energi är ett miljöcertifierat bolag enligt ISO 14001-standarden.

100 % vattenel utan extra kostnad

Som kund hos Nossebro Energi får du 100 % ren vattenel utan extra kostnad. Företaget säljer enbart förnybar energi, till 100% producerad i vattenkraftverk med EPD–certifiering. EPD – Enviromental Product Declarations – beskriver elproduktionens faktiska inverkan på miljön, och underlättar därmed för kunden att ta reda på produktens milöpåverkan.