Med över 100 år i elbranschen erbjuder kommunalt ägda Norrtälje Energi endast grön el från sol, vind, biobränsle och vatten.

Klimatsmarta elavtal

Ute efter elavtal till hemmet eller sommarstugan? Då har du tre varianter att välja mellan hos Norrtälje Energi, med antingen fast eller rörligt elpris och olika bindningstid. I alla avtal ingår grön el utan extra kostnad.

Med avtalet Vattenel får du EPD-märkt el från Älvkarleby vattenkraftverk. Väljer du elavtalet 1899 får du bolagets lokalproducerade el. Den produceras av biomassa i bolagets kraftvärmeverket Norrtälje, och pengarna går till projekt för ungas utveckling i Norrtälje kommun.

Om miljön är särskilt viktig för dig kan du välja el märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval-stämpel. Då får du el från en blandning av sol-, vind-, vatten- och biokraft.

Om du bor i elområde Malmö (SE4) kan Norrtälje Energi i dagsläget inte erbjuda dig elavtal.

Sälj din överskottsel

Vill du sälja din överskottsel? Om du har egen mikroproduktion av el från exempelvis solceller kan du som elhandelskund hos Norrtälje Energi sälja din överskottsel till bolaget.