Lumo Energi var ett litet, Stockholmsbaserat, elbolag verksamt mellan 2015 och 2022.

Till följd av den globala energikrisen och dess påföljande höga elpriser, valde Lumo Energi att lägga ner sin verksamhet i juli 2022.

Avvecklingen skedde under kontrollerade former, och samtliga bolagets kunder förflyttades till andra elbolag med samma villkor som tidigare.