Linde Energi Försäljning AB

Företagsinformation

Org.nr: 556033-6603

Postadress

Box 77
711 22 Lindesberg

Besöksadress

Skrinnargatan 6, Lindesberg

Kundservice

telefon: 0581 887 01
e-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Linde energi är energibolaget för alla. Linde Energi vill skapa en relation med alla som tror på fördelarna med småskalighet, sunda energilösningar samt en nära och personlig service.

Lokalt engagemang

Linde energi är det lokala energibolaget som ägs av Lindesbergs kommun. Därför engagerar de sig i verksamheter som utvecklar Lindesbergs kommun och gynnar dem som bor och arbetar där. Det sker exempelvis som sponsor och supporter till lokal idrott, skola och kultur.

Oberoende för bättre pris.

Linde energi är det lilla och nära energibolaget med det stora personliga engagemanget. Genom sina fem kraftverk producerar de förnyelsebar miljöriktig elenergi. De menar att desto mer el som de kan producera själva desto mindre beroende blir deras prissättning av ökade elpriser på den nordiska elbörsen, Nord Pool.

Det personliga för miljön

Linde Energi ser stolthet i att kunna bidra till en bättre miljö genom att utnyttja naturens egna resurser. De menar att energileveranser handlar om mer än kilowattimmar, elnät eller fasta och rörliga priser. Målet är att skapa en relation med alla som tror på fördelen med småskalighet, sunda energilösningar och nära personlig service.

Linde Energis riktlinjer för hållbarhet

  • Minimerar risken och förebygger negativ påverkan på hälsa, miljön och säkerheten
  • Löpande uppföljning för företagets miljöarbete
  • Strävar efter ständig förbättring
  • Bra kommunikation och dialog
  • Elproduktionen ska ska ha som mål att minska negativ påverkan på vattenmiljön
  • Elproduktionen ska ske så att risken för skada på samhällsintressen minimeras
  • Upphandling av varor och tjänster ska göras med hänsyn till miljön

Linde energi bidrar sina kunder med en personlig service och snabb professionell hjälp. Linde Energi vill, med närvaro, trovärdighet och vilja, producera, distribuera samt sälja miljöanpassad energi. Deras övergripande mål är lönsamhet, nöjda kunder, kvalitet och bra miljö.

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer