Krafthem har sedan april 2022 bytt namn till Flower, och erbjuder inte längre elavtal för privatkunder.

Elbolaget grundades 2020 av en grupp civilingenjörer från KTH, och har expanderat kraftigt sedan dess. I och med namnbytet har deras verksamhet vidgats, och riktats nu mot en internationell B2B-marknad för effektiv och konstant försörjning av förnybar el.

Bolagets affärsidé bygger på ett virtuellt kraftverk, och deras prisvinnande idé grundas i innovativa lösningar med maskinlärning.