Kraft & Kultur

Kraft & Kultur i Sverige AB

Organisationsnummer: 556567-4347

Elbolaget Kraft & Kultur har sedan 2012 bytt namn till Nordic Green Energy.