Karlstads Energi är ett värmländskt elbolag som levererar el till cirka 42 000 kunder. All el de levererar kommer från förnybara energikällor.

Värmländsk el

När du köper el från Karlstad Energi får du alltid 100 procent miljömärkt och förnybar el från vatten-, vind-, och biokraft, oavsett vilket elavtal du väljer. Bolaget erbjuder elavtal med fasta elpriser (ett och tre år) och rörliga elpriser samt mixavtal.

Karlstads Energi har helt och hållet avskaffat tillsvidarepriser.

Schysst el

Som kund hos Karlstads Energi kan du lita på att du får din el till rätt pris och att du kan vara både trygg och nöjd med ditt val av elleverantör. Därför var Karlstads Energi det första elbolaget i Sverige att certifieras med Energiföretagens Schysst elhandel-stämpel.

Bolaget ställer höga miljökrav på sin verksamhet, och för att kunna leva upp till sin miljöpolicy arbetar Karlstads Energi kontinuerligt med olika miljömål. Genom smart energiteknik har de bland annat ersatt olja och andra fossila bränslen med helt förnybar el. Omkring 75% av Karlstads Energis levererade el kommer från vattenkraft, 17% från vindkraft och resterande 8% från biobränsle (2021).

På topplistan av Sveriges nöjdaste elkunder

2021 utsågs Karlstads Energi till det elbolag som har Sveriges tredje nöjdaste privatkunder inom elhandel. Det visar Svenskt kvalitetsindex undersökning om kundnöjdhet i energibranschen. År 2020 toppade företaget listan.