Jukkasjärvi Energi

Jukkasjärvi Energi AB

Besöksadress:
Björkplan 6 D
981 42 Kiruna

Telefon: 0980-101 35

Organisationsnummer: 556528-2968

Jukkasjärvi Energi är ett mindre elbolag med säte i Kiruna som säljer fossilfri el.

Vilka elavtal?

Bolaget har god lokalkännedom och en stark anknytning till regionen och sina kunder. De flesta av bolagets kunder finns i Kiruna kommun och kommunens närområde, men Jukkasjärvi Energi säljer även till kunder i andra delar av Sverige.

Hos Jukkasjärvi Energi kan du teckna elavtal med rörligt eller fast pris (ett-, två- och treårsavtal). År 2017 stod kärnkraft för 52 procent av bolagets elproduktion, medan resterande 48 procent kom från förnyelsebara källor.

Om Jukkasjärvi Energi

Jukkasjärvi Energi AB hanterar inköp och försäljning av el, och är dotterbolag till Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening (JBF). JBF grundades 1922 och är en ekonomisk förening som ansvarar för elnätet i Kirunas kommun och omgivning. Idag har bolaget omkring 2 400 elnätskunder.