Hjo Energi är ett lokalt elbolag med säte i Hjo, invid Vättern i Västra Götaland.

Teckna elavtal

Om du vill teckna elavtal hos Hjo Energi kan du välja mellan börskopplat rörligt elpris eller timbaserat elpris (timspot). Båda elavtalen ger dig helt fossilfri el.

Cirka 70 procent av den el som Hjo Energi tillverkar är förnybar och kommer från vatten- och vindkraft. Resterande 30 procent kommer från kärnkraft.

Om Hjo Energi

Hjo Energi AB är ett kommunalt bolag i Hjo kommun. Bolaget bildades 1987 och distribuerar både el och fjärrvärme. Hjo Energi AB:s elhandel drivs sedan 1996 av dotterbolaget Hjo Energi Elhandel AB.

Som elhandelskund hos Hjo Energi kan du även sälja överskottsel från din mikroproduktion till bolaget.