Hamra Kraft

Hamra Kraft AB

Organisationsnummer:
556507-6337

Hamra Kraft var ett litet, lokalt elbolag i Ljusdals kommun, med egen elproduktion från vattenkraft.

Hamra Kraft ägdes av Hamra Besparingsskog, och försåg sina kunder med grön el från förnybara källor, som vatten-, vind-, sol- och biokraft. En stor del av elen köptes in från producenter i Dalarna, medan en del av elproduktionen skedde i bolagets två egna, mindre vattenkraftverk.

Hamra Kraft lades ner i slutet av 2021.