Halmstads Energi och Miljö (HEM) är ett elbolag som bildades 2006 och säljer 100 procent förnybar el.

HEM:s elavtal

Hos HEM kan du teckna elavtal med rörligt pris eller fast pris. Alla elavtal som HEM erbjuder sina kunder är miljöelavtal, vilket innebär att den el du får från HEM är helt förnybar. Bolaget är miljöcertifierat sedan 2010.

Omtanke om samhället

Grunden för koncernen Halmstads Energi och Miljö är arbetet med och omtanken om medborgarna och näringslivet i Halmstad. HEM arbetar för kundernas och miljöns bästa när det kommer till att ta hand om avfall, återvinning, fjärrvärme och leverera el.

HEM äger dotterbolaget Halmstads Energi och Miljö Nät AB (HEM Nät), och är i sin tur helägt av Halmstads kommun.