Hos Grästorp Energi får du som kund fördelarna från ett litet, lokalt elbolag oavsett var du bor i Sverige. Teckna nytt elavtal och få helt förnybar el, energirådgivning och personlig service.

Grästorp Energi är ett elbolag som främst är verksamt inom Grästorps kommun, samt delar av Vänersborg, Lidköping och Vara.

Målet för Grästorp Energi mål är ett väl fungerande distributionsnät som ger kunderna säkra och prisvärda energileveranser. De samarbetar med andra aktörer på elmarknaden för att kunna ge sina kunder bästa möjliga avtal.

Teckna elavtal

Om du vill teckna elavtal hos Grästorp Energi kan du välja mellan avtal med fast pris (ett-, två- och treårsavtal), rörligt pris och medelpris. Ett elavtal med medelpris innebär att du får el som prissäkras på den nordiska elbörsen Nord Pool. Du får då ett marknadsmässigt pris och ett avtal som löper med rullande ettårsavtal så länge du vill.

All el som Grästorp Energi säljer är 100 procent förnybar. Ungefär 98 procent kommer från vattenkraft, medan resterande procent kommer från lokalt producerad sol-, vind- och vattenkraftsel.

Miljöarbete

Grästorp Energi jobbar efter en strikt miljöpolicy för att minska resurserförbrukning och ta hänsyn till miljöaspekter i den dagliga verksamheten. De satsar också på att utbilda sina anställda inom miljöområden och motivera dem till att arbeta för miljön.

Som ekonomisk förening ägs företaget av medlemmarna inom distributionsområdet.