Gotlands Energi (GEAB)

Gotlands Elförsäljning AB

Besöksadress:
Västra Törnekvior 4
621 43 Visby

Postadress:
GEAB
Box 1095
621 21 Visby

Telefon: 0498-28 50 20

Organisationsnummer: 556528-4154

Gotlands Energi levererar el från vind- och vattenkraft. Hos dem kan du välja elavtal som stöttar gotländska projekt eller idrotten.

Gotlands Energi består av Gotlands Energi AB, Gotlands Elnät AB och Gotlands Elförsäljning AB. Vattenfall äger 75 procent av bolaget och Region Gotland äger resterande 25 procent. Organisationen präglas av kundtänkande och effektivitet.

Gotländsk vindkraft

På Gotland finns det gott om vindkraft och Gotland Energi satsar mycket på just vindkraften. Genom att köpa el från GEAB kan du som kund få din totala elförbrukning i form av vindkraft eller vattenkraft.

Du kan som kund välja mellan fast och rörligt elavtal hos GEAB. Genom att välja elavtalet Gotlandsel kan du som kund stötta projekt som främjar Gotland. Du får då lokalproducerad, grön el. Om du istället väljer avtalet Idrottsel kan du stötta en gotländsk idrottsförening.

Gotlands Energi är sedan 2000 ett miljöcertifierat elbolag.