Gotlands Energi levererar el från vind- och vattenkraft. Hos dem kan du välja elavtal som stöttar gotländska projekt eller lokala idrottsföreningar.

Gotlands Energi består av Gotlands Energi AB, Gotlands Elnät AB och Gotlands Elförsäljning AB. Vattenfall äger 75 procent av bolaget och Region Gotland äger resterande 25 procent. Organisationen präglas av kundtänkande och effektivitet.

Gotländsk vindkraft

På Gotland finns det gott om vindkraft och Gotland Energi satsar mycket på just vindkraften. Genom att köpa hållbar el från GEAB kan du välja att få din totala elförbrukning i form av gotländsk vindkraft, norrländsk vattenkraft eller en mix utav de två.

Du kan som kund välja mellan fast och rörligt elavtal hos GEAB. Genom tillvalet Idrottsel kan du även välja att stötta en gotländsk idrottsförening för ett tillägg på 1,25 öre per kWh.

Gotlands Energi är sedan 2000 ett miljöcertifierat elbolag.