Med miljön nära om hjärtat förser Gävle Energi hela Gävleregionen och elkunder i andra delar av Sverige med helt förnybar el.

Effektiv och miljösmart el

Hos Gävle Energi kan du teckna elavtal med rörligt elpris eller timpris. All den el som kommer från Gävle Energi är 100 procent förnybar och kommer från bland annat vatten-, vind och biokraft.

Många energilösningar

Som kund kan du bland annat även få hjälp med fjärrvärme, fjärrkyla, beställa laddbox för elbil, effektiviseringsanalys, installation av solceller och försäljning av överskottsel för dig som är mikroproducent.

Gävle Energi har helhetslösningar för såväl privatpersoner som företag och bostadsrättsföreningar.

Organisation

Gävle Energi äger sju vattenkraftverk, belägna längs med Gavleån som rinner genom Gävle. Elbolaget har dessutom ett antal kraftvärmeanläggningar spridda över staden.

Ägare av Gävle Energi-koncernen är Gävle kommun. I koncernen ingår totalt ett moderbolag och fem dotterbolag.