Forward Energy är ett elbolag grundat 2019. I nuläget är 100 % av elen som de köper in producerad med svensk kärnkraft.

Forward Energy utvärderar kontinuerligt vilken energikälla som är bäst att leverera och menar att ett fossilfritt energisystem är möjligt med svensk kärnkraft.

Elavtal från Forward Energy

Forward Energy erbjuder ett fossilfritt elavtal till rörligt inköpspris. Elpriset baseras på din personliga elförbrukning och elmarknadens priser.