Finspångs Tekniska är ett elbolag i Östergötland som säljer förnybar el till privat- och företagskunder över hela landet.

Finspångs Tekniska har omkring 65 anställda och är kvalitets- samt miljöcertifierat enligt ISO 9001- och 14001-standarderna. Bolaget är helägt av Finspångs kommun och har historia från 1998, då Fjärrvärme i Finspång AB bildades. 2018 antogs namnet Finspångs Tekniska och el, kallad FinspongsEl, började säljas.

Fast och rörligt elpris

Hos Finspångs Tekniska kan du teckna elavtal med rörligt eller fast elpris. I båda avtalsformerna får du 100 procent förnybar el från svensk och lokalproducerad vattenkraft. De erbjuder även avtal med en förvaltad elfond där deras förvaltare köper in din el när priset är attraktivt.