Elkraft Sverige är ett B2B-bolag som levererar el till svenska företag. Med sina 30 år i Norden strävar de efter att bli förstavalet för företag som vill minska sina energikostnader.

Elkraft grundades 1992 och är idag verksamma i Sverige, Norge, Danmark och Finland. De har i dagsläget cirka 110 anställda. Huvudkontoret hittar du i Lørenskog, Norge.

Genom att titta på kostnader genom hela elleveransen hjälper de företag med energibesparing. Elkraft kontrollerar till exempel att nätavgiften är korrekt, gör energivärderingar av byggnader och vägleder kunder kring effektövervakning och energihushållning.

Elavtal från Elkraft

När du tecknar elavtal med Elkraft får du el utan dyra mellanhänder. Elen som levereras är ursprungsmärkt som 100 % vattenkraft – en förnybar energikälla. Som kund bidrar du även indirekt till ett restaureringsprojekt för Harmångersån i Härjdedalen, som Elkraft är med och stöttar.

Övriga tjänster

Elkraft erbjuder flera tjänster och åtgärder för energibesparing. Utöver kartläggning och analys installerar de även system för energiuppföljning. Systemet ger dig full översikt av all energiförbrukning och hur den är fördelad i byggnaden. Det larmar även vid onormal energiförbrukning, så att du alltid kan ha koll på ditt företags energianvändning.

Elkraft erbjuder:

  • Hjälp med att minska dina energikostnader
  • Certifierad energikartläggning enligt EKL
  • Ett lättanvänt system för energiuppföljning
  • Energirådgivning från tekniska specialister
  • En fullständig miljöberäkning på CO2