Hos Dalakraft får du konkurrenskraftiga elpriser och utmärkt service. De levererar grön el till hela Sverige.

El för alla

Dalakraft bildades av lokala elnätsföretag och har sedan elmarknadens avreglering 1996 fokuserat sig på elhandel. De är starkt förankrade i Dalarna, men har kunder i hela landet. Filosofin är att finnas nära sina kunder.

Elbolaget erbjuder konkurrenskraftiga elpriser, hög servicenivå samt ett professionellt och affärsmässigt agerande.

Dalakrafts elavtal

Dalakraft samarbetar med många småskaliga elproducenter i länet, vilket ger dem ett brett utbud av miljöval. Vidare kan de genom sitt engagemang i vindkraft erbjuda sina kunder möjlighet till andelsägande i vindkraftproduktion.

Bolagets mest populära elavtal heter Dala Elfond. Genom att teckna det får du garanterat 100 procent grön el, samtidigt som du låter Dalakrafts elhandelsexperter sköta handeln. De köper in mer el när priset är lågt och mindre under högkonjunktur. På så sätt får du ett lågt konkurrenskraftigt elpris under hela året.

Organisation

Dalakraft ägs till 51 procent av Jämtkraft. Andra ägare är Dala Energi, Malungs Elverk och Envikens Elkraft. Bolaget har kontor i Falun, Malung och Rättvik.