Cheap Energy är ett relativt nystartat elbolag. Bolaget har som mål att vara en prispressande aktör på elmarknaden för att kunna erbjuda billig el och låga elpriser.

Teckna elavtal

När du tecknar avtal med Cheap Energy kan du välja mellan två olika elursprung – en blandad elmix med förnybar och fossil energi eller 100 % naturlig el som producerats genom vatten-, vind- och solenergi.

Cheap Energy erbjuder både rörligt timpris utan bindning och elavtal med fast pris.