Brittedals Energi är ett lokalt energibolag strax norr om Hässleholm, som producerar egen el med hjälp av två vattenkraftverk.

Rörliga och fasta elpriser

I dagsläget erbjuder Brittedals Energi två sorters elavtal: rörligt och fast elavtal. Som tillval kan du som kund välja att endast få förnybar el.

Brittedals Energi tar endast emot kunder som tillhör elområde 4.

Verksamhet

Bolaget har sitt kontor i Hästveda och levererar el till cirka 4 650 hushåll. Brittedals Energi AB ägs tillsammans med Brittedals Kraftproduktion AB av moderbolaget Brittedals Elnät Ekonomisk förening, som sköter om elnätet i området.