Billinge Energi är ett lokalt elhandelsbolag i Skaraborg. Som kund får du el till dagsaktuella priser och kunnig kundservice.

Oberoende elhandlare

Som oberoende elhandlare är Billinge Energi inte bundna till en speciell elproducents givna priser. Istället köper Billinge Energi sin el på den nordiska elbörsen, Nord Pool. På så sätt kan de erbjuda dagsaktuella priser.

Bolaget har även avtal med lokala elproducenter som använder förnybara källor, som sol-, vind- och vattenkraft samt biogas. Som kund kan du även välja att endast få ursprungsmärkt, vattenproducerad el.

Billinge Energi erbjuder fasta, mixade och rörliga elavtal till sina kunder.