Alingsås Energi är en konkurrenskraftig och trygg leverantör av el, som har utvecklat Alingsås sedan 1909.

Energieffektiv och klimatsmart el

Alingsås Energi är ett föredöme när det gäller miljöarbete. All el som Alingsås Energi levererar kommer från förnybara energikällor och är klimatneutral. Som kund hos Alingsås Energi får du 100 procent grön el från sol-, vind- och vattenkraft.

Elbolaget erbjuder elavtal med fast elpris, rörligt elpris och anvisat elpris.

Verksamhet

För att bli en drivande del av ett hållbart samhälle, både inom och utanför företaget, lägger de ribban högt genom att ständigt förbättra sin interna arbetsmiljö och den externa miljöpåverkan. Deras mål är att vara ett företag med minsta möjliga miljöpåverkan.

Alingsås Energi AB är dotterbolag till Alingsås Energi Nät AB, som sköter om elnätet i Alingsås.