Affärsverken började leverera elektricitet till Karlskrona redan 1907. Efter avregleringen av elmarknaden 1996 erbjuder Affärsverken helt förnybara elavtal till kunder över hela Sverige.

Affärsverkens elavtal

Hos Affärsverken kan du välja mellan tre elavtal: rörligt elavtal, fast elavtal och portföljavtal. Om du väljer att betala 1,50 öre per kWh mer får du dessutom Bra Miljöval-märkt el. Sådan el är förnybar och måste uppfylla några av världens strängaste miljökriterier.

Schysst elhandel-certifierat bolag

Bolagets el produceras främst genom förnybara källor som solenergi, biobränsle samt vind- och vattenkraft. Affärsverken är Schysst elhandel-certifierade. Det innebär att företagets kunder kan känna sig trygga med att ha valt Affärsverken som elhandelsföretag.

Miljöarbete

Affärsverken bedriver sin verksamhet enligt kretsloppsprincipen: Allt ur naturen utvunnet ska på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas och återvinnas till material eller energi.

Bolaget engagerar sig i det globala miljöarbetet och bidrar aktivt till att minska påverkan av växthuseffekten. Affärsverkens kunder blir därför en del av arbetet för ett bättre klimat och minskningen av koldioxidutsläpp.