Övik Energi AB

Övik Energi
Ett, av invånarna helägt bolag, som bidrar till både det lokala i Örnsköldsvik, men också internationellt för framtida generationer.

Av Övik för Örnsköldsvik

Övik Energi AB

Postadress:
Box 11
891 21 Örnsköldsvik

Besöksadress
Sjögatan 4 A
Örnsköldsvik

Kundservice:
telefon: 0660 789 01 kontakt e-mail

Org.nr: 556019-1750

Övik Energi AB är ett helägt dotterbolag till Rodret i Örnsköldsvik AB. Rodret är i sin tur ägt till 100 % av Örnsköldsviks kommun, det vill säga kommunens invånare.

Övik Energis verksamhet består av produktion, försäljning och distribution av fjärrvärme, fjärrkyla och processånga; produktion, inköp och försäljning av el samt fiberverksamhet.

Miljön

Övik Energi är ett miljömedvetet energiföretag. Företaget strävar efter att producera mesta möjliga energi med minsta möjliga miljöpåverkan. Övik energi menar att de har ett hållbarhetsperspektiv i alla val de gör.

Övik Energi är sedan 2005 miljöcertifierat enligt den internationella standarden ISO 14001. Certifieringen innebär att Övik Energi varje år blir granskade av externa revisorer gällande deras miljöarbete.

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer