Elspothandel – Nord Pool

Den stora börsmarknaden för el i Norden heter Nord Pool. Här möts elproducenter och elleverantörer för att göra upp om vad elen är värd här och nu. De priser som råder på den här marknaden styr också vad kunderna i slutändan får betala för att få el i sina stugor och lägenheter.

Nord Pool Spot

Nord Pool Spot är den officiella börsen för handel med el i alla de nordiska länderna. Den ägs av de statliga bolagen i respektive land som också äger huvudledningarna i landet. Endast Island står utanför samarbetet. Här säljer elproducenterna sin el till den som vill köpa. De främsta aktörerna i köparledet är elleverantörer. Men även privatpersoner och andra företag har rätt att sälja och köpa el här.

Elspot

Nord Pool är i sin tur uppdelad i två olika marknader. Den ena är Elspot. Här handlas det med el kortsiktigt, verkligen här och nu. På Nord Pool Elspot gäller lagen om utbud och efterfrågan. Eftersom el inte kan lagras måste den också säljas direkt. Det gör att priserna kan variera stort från timme till timme och dag efter dag. Det finns i huvudsak två köpformer. Det ena är att köpa el dagen före förbrukningen ska ske, alternativt i realtid, såsom i Elspot. Priset påverkas en del av det område handeln sker i. All el kan inte överföras överallt i Norden. Det finns flaskhalsar i systemet som gör detta omöjligt. Elbas är en form av kontinuerlig inköpshandel där kontrakten gäller per timme. I övrigt gäller samma förutsättningar som på Elspot.

Varifrån kommer elen?

Elen produceras huvudsakligen i det område där den levereras. Men inte alltid. Till och med import förekommer på Nord Pool. Det händer att import till Sverige sker från Tyskland, Holland, Luxemburg, Frankrike, Estland, Belgien och Luxemburg. Ibland sker också en överföring från Österrike och Schweiz, och i takt med att överföringskablar byggs utökas det område inom vilket man kan handla med el.

I Sverige står vattenkraft och kärnkraft för majoriteten av den producerade elen. Vindkraft står för cirka tio procent av elen.

När det är överskott på el kan Sverige exportera överskottselen till grannländerna. Om det skulle bli brist på el importerar vi istället från våra grannländer.

Olika avtal

På Nord Pool går det, förutom att handla här och nu, också att göra längre avtal. Kontrakten kan vara upp till ett år långa. Det går också att komma överens om optionskontrakt och clearingverksamhet. Clearingverksamheten går ut på att handelsplatsen går in som kontraktmotpart i ett kontrakt.

Inte all el

Det finns inget formellt krav på att el måste säljas genom Nord Pool Spot-marknaden. Handelsfrihet råder, och det betyder att en elproducent och en elleverantör själva kan välja att göra affärer vid sidan om börsen. Detta är inte ovanligt. Den vanligaste formen är långvariga avtal om elleveranser till ett visst pris. El från mikrokraftverk, alltså sådana kraftverk som drivs av privatpersoner främst för egen förbrukning, sker utanför Nord Pool. Där kan i vissa fall leverantören själv välja vilket elbolag som ska köpa upp elen. Prissättningen är ofta det elpris som gäller på Nord Pool Spot med ett visst avdrag.

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer