Vilka rättigheter har jag som kund vid elavbrott?

Det är inte ovanligt att det inträffar elavbrott. På landsbygden beror det vanligtvis på skador på nätet efter snöoväder och stormar. Det kan givetvis drabba delar av städer också. Andra vanliga orsaker till elavbrott är brutna ledningar vid elarbeten och planerade elavbrott vid reparationer och underhåll.

Längre avbrott

Kortare avbrott är tyvärr inget skäl för ersättning. Som konsument kan du ringa till bolaget och fråga om de är medvetna om problemet, eller uppmana dem att agera.

Det är värre om avbrottet pågår i mer än tolv timmar. Då kan du som elkonsument få rätt till ersättning från elbolaget. Om avbrottet pågår mellan 12 och 24 timmar har du rätt till en ersättning som motsvarar 12,5 procent av den årliga nätavgiften. Vad det blir i reda pengar kan variera, beroende på vilken förbrukning fastigheten har och vilken typ av huvudsäkring som används.

Ersättningen får däremot inte bli hur liten som helst. Den ska uppfylla kravet om att vara minst 2 procent av ett prisbasbelopp, avrundat till närmaste högre hundratal kronor. Om avbrottet är längre än 24 timmar blir ersättningen ännu högre, men den blir aldrig högre än tre nätårsavgifter.

Krav på ersättning

Det finns en del undantag från regeln om ersättning vid elavbrott. Det gäller bland annat om avbrottet och längden på avbrottet anses ligga utanför nätbolagets kontrollansvar. Även om nätföretaget kan påverka elavbrottet beräknas tidsperioden för ett avbrott under en sammanhängande period.

Strömavbrottet anses som helt avslutat när elen varit tillbaka i två timmar. Om elen sedan försvinner igen, påbörjas en ny avbrottsperiod. Om en storm som orsakat avbrottet inte bedarrar eller om mörker hindrar nätbolaget från att åtgärda elavbrottet, minskas också den ersättning som varje kund får.

Planerade avbrott

Nätbolaget kan också bli ersättningsskyldigt till de konsumenter som drabbas av planerade avbrott. Sådana avbrott måste aviseras i god tid till alla som berörs. Det handlar om att alla kunder ska ha möjlighet att anpassa sitt liv och sin verksamhet efter avbrottets längd.

Hur kan jag få ersättning

Det är nätbolaget som betalar ut ersättningen för elavbrottet, eftersom de ansvarar för elleveransen till de fastigheter som ligger inom deras nätområde. Det är också de som automatiskt ska kreditera detta i fakturan till de drabbade kunderna.

Kunden ska inte själv behöva göra något för att få ersättningen. Ersättningen ska också betalas ut inom sex månader. Om detta inte sker kan kunden kräva ersättning från bolaget, och det ska göras inom två år från elavbrottet.

Skadestånd

Förutom den allmänna regeln om ersättning vid längre elavbrott går det ibland att begära skadestånd från nätbolaget för förlorad arbetsinkomst eller för en extra utgift som krävts på grund av avbrottet. Ibland täcks detta av den privata hemförsäkringen, men när det inte gör det kan nätbolaget blir ersättningsskyldigt.

Det kan handla om allt från att varor skadats när de inte kunnat kylas, eller att det krävs merarbete eller resor på grund av elavbrottet. Skadestånd måste begäras och det måste göras inom två år från skadetillfället.

För att skadestånd ska kunna bli aktuellt måste det finnas kvitton och andra uppgifter som styrker skadans faktiska ekonomiska värde. Om nätbolaget inte vill ersätta skadan eller förlusten kan ärendet tas upp i tingsrätten.

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Mejla oss

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag