Vilka rättigheter har jag som kund vid elavbrott?

Det är inte ovanligt med strömavbrott. På landet kan vanliga orsaker vara skador på nätet efter snöoväder och stormar. Det kan givetvis drabba delar av städer också. Andra vanliga orsaker till strömavbrott kan också vara brutna ledningar vid pågående elarbeten, samt planerade elavbrott vid reparationer och underhåll.

Längre avbrott

Kortare elavbrott är tyvärr inget skäl för ersättning. Som konsument kan du ringa till bolaget och uppmärksamma de om problemet.

Om strömavbrottet pågått i mer än tolv timmar kan du som elkonsument få rätt till ersättning från elbolaget. Om avbrottet pågår mellan 12 och 24 timmar har du rätt till en ersättning som motsvarar 12,5 procent av den årliga nätavgiften. Ersättningen varierar beroende på vilken förbrukning fastigheten har och vilken typ av huvudsäkring som används.

Ersättningen ska uppfylla kravet om att vara minst två procent av ett prisbasbelopp, avrundat till närmaste hundratal. Om avbrottet är längre än 24 timmar blir ersättningen ännu högre, men den blir aldrig högre än tre nätårsavgifter.

Krav på ersättning

Det finns en del undantag i regeln om ersättning vid strömavbrott. Det gäller bland annat om avbrottet och längden på avbrottet anses ligga utanför nätbolagets kontrollansvar. Även om nätföretaget kan påverka elavbrottet beräknas tidsperioden för ett avbrott under en sammanhängande period.

Strömavbrottet anses som helt avslutat när elektriciteten är tillbaka i sammanhängande två timmar. Om elen sedan försvinner igen, påbörjas en ny avbrottsperiod. Om en storm som orsakat avbrottet inte avtar, eller om mörkret förhindrar nätbolaget från att åtgärda elavbrottet, minskas också den ersättning som varje kund får.

Planerade avbrott

Nätbolaget kan också bli ersättningsskyldiga till konsumenter som drabbas av planerade avbrott. Sådana avbrott måste aviseras i god tid till alla som kan drabbas. Det handlar om att för att kunderna ska ha möjlighet att anpassa sina liv och verksamhet efter avbrottets längd.

Hur kan jag få ersättning

Det är nätbolaget som betalar ut ersättningen för elavbrottet, eftersom de ansvarar för elleveransen till de fastigheter som ligger inom deras nätområde. Det är också de som automatiskt ska kreditera detta i fakturan till de drabbade kunderna.

Kunden ska inte själv behöva göra något för att få ersättningen och den ska helst betalas ut inom sex månader. Sker inte detta kan kunden kräva ersättning från bolaget och det bör göras inom två år från då elavbrottet inträffade.

Skadestånd

Förutom den allmänna regeln om ersättning vid längre elavbrott går det ibland att begära skadestånd från nätbolaget för förlorad arbetsinkomst, eller för de eventuellt extra utgifter som krävts på grund av avbrottet. Ibland täcks detta av den privata hemförsäkringen, annars kan också nätbolaget ersättningsskyldigt.

Det kan handla om allt från att varor skadats när de inte kunnat kylas, eller att det krävs merarbete eller resor på grund av strömavbrottet. Skadestånd måste begäras och det måste göras inom två år från skadetillfället.

För att skadestånd ska kunna bli aktuellt måste det finnas kvitton och annan dokumentation som styrker skadans faktiska ekonomiska värde. Om nätbolaget inte vill ersätta skadan eller förlusten kan ärendet tas upp i tingsrätten.

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka epost

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer