Elens historia

Elutvinning är en ganska ny företeelse för människan. Utvecklingen har gått enormt snabbt. På bara ett par hundra år har vi gått från ett strömlöst tillstånd till ett totalt elberoende.

Utvinning av kraft

Människan har länge kunna nyttja jordens krafter till värme och rörelseenergi. Den geotermiska energin användes under antiken och vind och vattenkraft har länge varit basen för jordbruket.

Se bara på alla de vackra vindmöllor och vattenkraftverk om byggts i vårt land. Många av dem är i dag renoverade och kulturhistoria. Däremot kom det att dröja innan människan lärde sig att nyttja elektricitet som sådan.

Samhället blir elburet

Kol och olja är de fundament varmed industrialiseringen bygger på. När de kom ansågs de vara lösningen på det mesta, då de både kunde ge värme och kraft åt industrin i västvärlden. Ångmaskinen var länge den alltigenom drivande kraften. Men i slutet av 1800-talet började också elen få en betydelse av allmän karaktär i samhället.

Det var främst gatubelysningen som elektrifierades. Det första kommunala elverket byggdes år 1885 i Härnösand. Glödlamporna kom ungefär vid samma tid och när dessa kom blev allt fler hem och samhällen upplysta genom el.

Växelström

Enkelströmmen, som i början var den allenarådande, var svår att transportera långa sträckor. När växelströmmen, dessutom trefasig, blev möjlig kunde däremot elen börja transporteras långa sträckor.

ASEA blev ledande, inte bara i Sverige, på den här typen av kraftöverföring. De lyckades också skapa högspänd likström och möjligheterna blev fler och fler för transporter och ledningssystem. Vattenkraften var, och är än i dag, den viktigaste energikällan i Sverige.

De större kraftstationerna, varav de flesta ligger i Norrland, började byggas under 1910-talet och framåt. Men kolkraftverken var en konkurrent i början av 1900-talet. De kom däremot att få en mindre betydelse några årtionden senare, då kärnkraften kom att slå igenom.

Kärnenergin

Det var framför allt som vapen som kärnkraften kom att användas när den först upptäcktes, men idag ser vi den mest i form av el. Kärnenergin började utnyttjas efter andra världskriget. De första kärnkraftverken i världen sattes upp i Ryssland och i Storbritannien.

I Sverige sattes de första verken igång i början av 1970-talet, och idag har kärnkraften en stor betydelse för den svenska energiförsörjningen. Det är dock ingenting emot vad den har i till exempel Frankrike. Kärnkraften är och har alltid varit omdebatterad.

Den välkända kärnkraftsomröstningen på 1980-talet satte agendan för svensk kärnkraftspolitik och gäller än. I korthet betyder det avveckling i den takt det är möjligt, och ett stopp för byggandet av nya kärnkraftverk.

Detta trots att den återigen är omdebatterad, i och med den allt större medvetenheten om de globala miljöförändringarna. Oskarshamn är nedlagt i enlighet med besluten som togs på 1980-talet men just nu verkar inga andra kärnkraftverk vara på väg att stängas.

Nya alternativ

Vindkraft är en gammal källa till energi, främst rörelse, men även som elkälla. Redan i slutet av 1800-talet lyckades Poul la Cour framställa el med hjälp av vinden, och 1918 fanns ett antal vindkraftverk i drift i Danmark. Men utvecklingen har gått långsamt.

Det är först på senare år som intresset höjts, inte minst med tanke på de miljöeffekter fossila bränsleslag ger. Även solen är numera en källa till elproduktion, om än i mindre tappning. Den har också gamla anor och den första minikraftstationen för att skapa el av sol gjordes av Bequerel år 1839.

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer