Illustration av drake i åskväder
Benjamin Franklins berömda experiment med en drake som fångar blixtarnas elektricitet.

Elens historia

Elutvinning är en ganska ny företeelse för människan. Utvecklingen har gått enormt snabbt. På bara ett par hundra år har vi gått från ett strömlöst tillstånd till ett totalt elberoende.

Människan har länge kunnat nyttja solens och jordens krafter till att skapa mekanisk rörelse. Vind och strömmande vatten har länge drivit kvarnar och hjul som kunde mala säd och såga i trä. Däremot kom det att dröja innan människan lärde sig att nyttja elektricitet.

Upptäckten av elektricitet

På 1600-talet började vetenskapen på allvar intressera sig för de gnistor och urladdningar som statisk elektricitet kunde åstadkomma. Man konstruerade maskiner som genererade statisk elektricitet och kläckte allehanda teorier om vad elektricitet egentligen var.

Benjamin Franklin insåg på 1700-talet att det handlade om positiv och negativ laddning. Genom att skicka upp en drake i åskväder visade han också att blixtar var elektriska urladdningar.

På 1800-talet började man tämja elektriciteten och 1879 visade Thomas Edison upp en fungerande glödlampa. Nichola Tesla (som givit elbilen Tesla sitt namn) var den som skapade växelströmmen, vilket satte fart på samhällets utveckling under 1900-talet.

Samhället blir elburet

Ångmaskinen startade industrialiseringen genom att ångkraften drev tillverkningsmaskiner. I slutet av 1800-talet började också elen få betydelse. Allt fler hem och samhällen lystes upp med el och eldrivna maskiner ersatte ångdrivna. För att skapa elen använde man sig av turbiner som drevs av vatten där det fanns, men främst av ångmaskiner som gick på fossila bränslen som kol och olja.

Turbinhuset vid Svartån i Västerås
Turbinhuset i Västerås Företaget ASEA etablerade sig i Västerås för att staden kunde erbjuda el från turbinhuset byggt 1888. Foto: Christer Johansson.

Växelström

När växelströmmen utvecklades kunde elen transporteras långa sträckor och den elström som man kunde skapa genom låta vattendrag driva generatorer kunde spridas ut i landet.

ASEA blev ledande, inte bara i Sverige, på den här typen av kraftöverföring. De lyckades också skapa högspänd likström och möjligheterna blev fler och fler för transporter och ledningssystem.

Vattenkraften var, och är än i dag, den viktigaste energikällan i Sverige. De större kraftstationerna, varav de flesta ligger i Norrland, började byggas under 1910-talet och framåt. Kolkraftverken var en konkurrent i början av 1900-talet, men de kom att få mindre betydelse några årtionden senare, då Sverige valde att bygga kärnkraftsverk.

Fossil energi

Mänsklighetens aptit på el har ständigt ökat allteftersom den tekniska utvecklingen har accelererat och elen förenklat människors liv. För att generera elkraft började man under 1900-talet att i stor skala bränna kol, olja och naturgas för att driva generatorer. Användning av dessa så kallade fossila bränslen är det överlägset mest använda sättet att generera el i världen och förbränningen har fortsätta öka trots att forskare redan på 70-talet varnade för att detta skulle orsaka klimatförändringar.

Kärnenergin

Energi från klyvning av uran-atomer började kunna utnyttjas efter andra världskriget och i Sverige byggdes de första kärnkraftverken i början av 1970-talet. Idag har kärnkraften en stor betydelse för den svenska energiförsörjningen, men kärnkraften är och har alltid varit omdebatterad trots att den inte bidrar till klimatförändringarna.

Det är främst riskerna för radioaktiva utsläpp som har lyfts fram som en nackdel med kärnkraft, vilket har stoppat all vidare utveckling av kärnkraft i Sverige och avvecklat den i Tyskland.

Nya alternativ

Vind

Redan i slutet av 1800-talet lyckades Poul la Cour framställa el med hjälp av vinden och 1918 fanns ett antal vindkraftverk i drift i Danmark, men för storskalig elproduktion är det först på senare år som vindkraften börjat bli ett alternativ.

Sol

Den första solcellen skapades redan 1839 av Edmond Bequerel, men även i det fallet har det inte gått att i stor skala konkurrera med fossila bränslen. Nu har dock solkraft blivit en realistisk utmanare eftersom kostnaden för solceller sjunkit kraftigt.

Läs mer

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer