Naturgas

Vad är naturgas?

Naturgas är, precis som det låter, en naturlig gas som ligger lagrad under jordskorpan. Den är ett fossilt bränsle som skapats av den biomassa som fanns på jorden för tusentals år sedan. En del av denna biomassa fick aldrig chansen att förmultna, utan trycktes ner under markytan och blev istället till olja, kol eller naturgas. Gasen består av lättare kolväten och metan. Den kan användas till bränsle för att driva hällar och ugnar i privata hushåll. Den kan också nyttjas till att driva kraftverk och värmeverk. Dessutom finns det bilmodeller som drivs av naturgas. Fickor av naturgas kan upptäckas på många håll i världen och vi människor är långt ifrån att ha hittat dem alla. För att kunna använda naturgasen kondenseras den så att den istället tar formen av en vätska. Det är en process som är mycket energikrävande. Den transporteras sedan till den plats där den ska nyttjas via lastbilar, fartyg eller jättelika pipelines.

Användningsområde

Ur ett internationellt perspektiv är naturgas en viktig råvara vid elproduktion. En stor del av den naturgas som nyttjas i Sverige används inom industrin. Den används där som bränsle för att driva en mängd olika funktioner. Inte minst till uppvärmning. I privata hushåll nyttjas naturgasen dels som uppvärmningskälla. Värmeverk nyttjar naturgas till att producera fjärrvärme. Flera bilmodeller drivs med naturgas och stadsgasen som driver många spisar i lägenheter i storstäderna är en form av naturgas. Naturgas används också i stor utsträckning för att tillverka gödsel till jordbruket. Det sker genom en kemisk reaktion mellan naturgas och ammoniak. Genom att på så sätt omvandla den flyktiga naturgasen till fast form kan det spridas på ängar och vallar. Detta gödsel är en förutsättning för ett effektivt och modernt jordbruk. Utan naturgas omvandlad till gödsel skulle skördarna vara en bråkdel av vad de faktiskt är.

Naturgasnät

I Sverige finns ett ganska litet nät med pipelines som förser flera storstäder med naturgas. Den kommer då via en ledning från Danmark som går utmed västkusten. Totalt sett står naturgas för cirka 3 % av Sveriges energiförbrukning. Den siffran är betydligt högre i många andra delar av Europa, där nästan en fjärdedel av energibehovet täcks av naturgas. Där kommer gasen dels ifrån EU-området, men också från Ryssland, Nordsjön och länder såsom Iran och Algeriet.

Miljökonsekvenser

Naturgas anses i allmänhet vara ett bättre alternativ än andra fossila bränslen. Anledningen till att det anses som bättre är framför allt att energiutnyttjandet är mer effektivt än vid kolbränslen och olja. Den marknadsförs gärna som ett rent bränsle, särskilt av de som står för distributionen. Det är också sant att naturgasen släpper ut mindre koldioxid än sina fossila kusiner. Den är också en form av energikälla som inte frigör fullt lika många tungmetaller i luften. Men i grunden är den fortfarande ett fossilt bränsle, vilket gör att den är en bidragande faktor till den globala uppvärmningen, och en ändlig resurs. Det gör att naturgasens utbredning i Sverige och de pipelines som planeras utmed svenska kusten är en het potatis inom politiken och samhällsdebatten. Det kan ha bidragit till att seriösa försök görs för att omvandla biomassa till naturgas. Det skulle sätta naturgasen i en annan dager. Vad gäller gödselhanteringen är naturgasen också föremål för debatt. Den anses orsaka en mängd lokala miljöproblem i form av övergödning. Det gäller våra insjöar, men också Östersjön och vattendrag. Det i sin tur påverkar naturens mångfald.

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer