Kolkraft

En stor energikälla i världen är kolkraften. Den har en enorm betydelse för industrier i stora länder såsom Kina, Tyskland och Sydafrika. Totalt sett står kolet för nästan hälften av den energi som produceras, vilket gör den till den viktigaste enskilda elkällan i världen – med stor marginal.

Så fungerar det

Ett kolkraftverk är i grunden ett kondenskraftverk. Stenkol eller brunkol används som bränsle och hettar upp vatten så att det förångas. Ångan leds till en turbin som driver en generator, som sätter fart och börjar producera el. De kolkraftverk som byggts är ofta stora, men effekten varierar, inte minst beroende på vilket slags kol som används som bränsle. Samtliga kolkraftverk kan dock ses som pålitliga kraftkällor, eftersom de lätt kan regleras utifrån effektbehov. Det är också ett relativt billigt sätt att framställa energi – om det sker på rätt sätt. Kolkraften används främst i de länder där kolet återfinns, då det både är dyrt och omständligt att flytta kolet långa sträckor. I Sverige finns ett begränsat utbud av kol, och därför har vi också ett mindre antal kolkraftverk.

Användning globalt och lokalt

Runt om i världen är kolkraften en mäktig källa till energi. Det gäller inte minst i Tyskland och i Kina. I Kina används ofta den billigare, men också smutsigare, brunkolen. Så även i Tyskland. Den ger inte lika mycket effekt som en förbränning med stenkol som bas. I Sverige används främst stenkol som bränsle. Det är en typ av kol som naturligt återfinns i naturen och som då är en bergart. Den innehåller hela 85-90 % rent kol. Produkten har en gång skapats från växter som inte fått förmultna, utan som pressats ner i jordskorpan och som pressats länge. Brunkol å andra sidan är av något yngre slag och har en hög vattenhalt. När den brinner skapas en frän lukt och röken är påtaglig.

Miljöaspekten och ekonomin

Kolkraften kan ses som en miljöbov på två olika sätt. Den rök som släpps ut kan vara förorenad med farliga ämnen, inte minst svaveldioxid. Ju renare kolen är, desto mindre blir utsläppen. Oavsett hur rent kolet är bidrar dock förbränningen till växthuseffekten då stora mängder koldioxid släpps ut i atmosfären. Kolet är också en ändlig resurs, vilket gör att många myndigheter och politiker ser det som en kortsiktig lösning på energifrågan. Däremot har kolet varit en förutsättning för en mängd industrier, och är det fortfarande. Det ger både arbetstillfällen i sig och förutsättningar för att skapa välstånd. Då beroendet är stort och alternativen få finns det inga planer på att minska antalet kolkraftverk. Snarare tvärtom. Utveckling sker, framför allt i Asien, men även i andra ekonomiska utvecklingsländer.

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer