Geotermisk energi

Ett av de äldsta energilagren i vår värld är den geotermiska energin. Det är den energi som ligger lagrad under jordskorpan och som skapades av solen och radioaktivt sönderfall den gång vår planet formades. Som energikälla är den nästan lika gammal som civilisationen och i takt med att vi söker bättre lösningar för energinyttjande blir också den geotermiska energin alltmer intressant.

Gammal energi i ny tappning

"Redan de gamla grekerna" brukar vi säga, och det stämmer bra vad gäller nyttjandet av den geotermiska energin. Under antiken användes denna energiform dagligen som en källa till uppvärmning av badhus och bostäder. Idag använder vi den främst för att producera fjärrvärme men även vid en mängd andra tillfällen. Det är nämligen lättast att alstra värme från den här energiformen. Det är betydligt svårare att på ett effektivt sätt skapa elektricitet. Andelen el som produceras genom geotermisk energi är ganska liten. Av världens elförbrukning är 0,3 % producerad genom denna form. Däremot används desto mer av energin för att värma upp våra hus

Så fungerar det

Energin från jordens inre kan fångas upp ganska nära jordens yta. Det sker genom att vatten, eller ett annat kylmedium, pumpas ner i berggrunden. Det värms sedan upp, eller så pumpas det vatten som redan finns i grunden upp och den värme som finns i det vattnet tas till vara. Det är allra lättast att nyttja den geotermiska energin nära kontinentalplattorna, men även på våra trygga breddgrader går det utmärkt att utvinna energi i form av värme ur berget. För att kunna nyttja bergvärmen för att värma upp hus krävs borrhål på bara några meter. Med hjälp av en värmeväxlare koncentreras energin och blir effektiv nog för att hålla en villa varm, även under riktigt kalla dagar. För att omvandla den geotermiska energin till elektricitet måste borrhålen vara mycket djupa så att värmen blir hög nog i vattnet som utvinns för att driva turbiner. Det betyder flera kilometer djupa hål om borrningen inte sker vid en kontinentalplattas gräns, vilket är en dyr investering i de flesta fall.

Geotermisk energi i Sverige

I Sverige har bergvärme, som bygger på utnyttjandet av den geotermiska energin, blivit en populär investering hos privata husägare. Detta trots att investeringskostnaden är ganska hög. Investeringen har visat sig löna sig i längden. Vissa subventioner har också medfört att många hus ersatt den vanliga elvärmen med bergvärme alternativt jordvärme. Det är också populärt i vissa områden att nyttja fjärrvärmenätet, och det är inte ovanligt att fjärrvärmen bygger på ett nyttjande av geotermisk energi. I vissa fall används även bergvärme för att driva luftkonditioneringar som ger svalka.

Miljöaspekten

Geotermisk energi ses som effektiv, miljövänlig och pålitlig. I alla fall i allmänhet. I det fall det vatten som redan finns lagrat i berggrunden pumpas upp släpper processen ut en del växthusgaser, men i jämförelse med fossila bränslen är siffran försumbar. I vissa fall kan även andra farliga ämnen åka med, men det gäller enbart vissa områden. En annan aspekt handlar om att när jorden borras med en mängd hål, så minskar stabiliteten i marken runtomkring. Det kan i värsta fall trigga jordbävningar. För den lokala miljön har bergvärme, där djupa hål borras, ingen större miljöförändrande effekt. Jordvärme, som tidigare var i ropet, har dock visat sig sänka jordens temperatur något, vilket kan ha negativa effekter på växtligheten.

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer